Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang: Lợi nhuận năm 2020 tăng 55%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 477,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,7% và 37,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.781,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 167,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,6% và 55% so với thực hiện trong năm 2019.

Trong năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng chủ yếu do doanh thu lĩnh vực bất động sản tăng 104% lên 274,4 tỷ đồng; doanh thu bán vật tư hàng hóa, thành phẩm tăng 38,3% lên 1.217,3 tỷ đồng; doanh thu thi công công trình xây dựng tăng nhẹ 3,6% lên 281,8 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư