DNNVV được vay tối đa 70% vốn đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, chính sách cho vay đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được quy định như sau: 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng Nhà nước ngoài áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với phần vốn vay ngắn hạn phục vụ cho Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển không vượt quá mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng Nhà nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngànhkinh tế do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định để đầu tư Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, ngoài chính sách ưu đãi cho vay còn được các tổ chức tín dụng xem xét cho vay tối đa 70% vốn đầu tư khi đáp ứng các điều kiện đã quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

Chuyên đề