Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 19/08

(BĐT) - Trong ngày 19/8/2019, trên phạm vi cả nước có 676 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư y tế trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2020, với giá gói thầu hơn 535,310 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 535.310.990.260 đồng.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, với giá gói thầu hơn 188,788 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 188.788.007.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic (gồm 1125 danh mục chi tiết theo phụ lục đính kèm) và Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 256 danh mục), với giá gói thầu lần lượt là 176.216.004.388 đồng và 68.597.608.342 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 224.813.612.730 đồng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc gồm 121 thiết bị chia thành 15 nhóm, với giá gói thầu là 91,471 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 99,982 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 08/2019/CNTT Mua sắm thiết bị chuyển mạch và Gói thầu 13/2019/CNTT Mua sắm giải pháp kho dữ liệu tập trung, với giá gói thầu lần lượt là 188.572.003.400 đồng và 222.757.155.949 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 701.955.793.156 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư