Đề xuất mở rộng đối tượng gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ41) và đề xuất điều chỉnh thời gian, bổ sung đối tượng gia hạn.
Việc đề xuất điều chỉnh thời gian và bổ sung đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là để tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục nền kinh tế. Ảnh: Lê Tiên
Việc đề xuất điều chỉnh thời gian và bổ sung đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là để tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục nền kinh tế. Ảnh: Lê Tiên

Trên cơ sở tình hình và kết quả triển khai thực hiện NĐ41, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục điều chỉnh thời gian gia hạn, bổ sung đối tượng gia hạn để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục nền kinh tế.

Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng và thời hạn thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau: bổ sung đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin.

Các khoản thu được gia hạn gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất như quy định tại NĐ41.

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý III/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý).

Gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý III năm 2020. Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ hai năm 2020.

Trường hợp Chính phủ thống nhất chủ trương nêu trên, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ cho phép ban hành Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chuyên đề