Đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn: Nhà thầu liên tiếp kiến nghị

(BĐT) - Sau khi mua hồ sơ mời thầu (HSMT) 4 gói thầu vật tư tiêu hao và hóa chất do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu, Công ty CP Thiết bị y tế Đức Linh đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu làm rõ HSMT, kiến nghị các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu tới Chủ đầu tư và UBND tỉnh Bắc Kạn. 
HSMT 4 gói thầu vật tư tiêu hao và hóa chất do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn phát hành bị nhà thầu liên tiếp kiến nghị. Ảnh: Hà Giang
HSMT 4 gói thầu vật tư tiêu hao và hóa chất do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn phát hành bị nhà thầu liên tiếp kiến nghị. Ảnh: Hà Giang

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhà thầu này, nội dung làm rõ HSMT cũng như việc trả lời kiến nghị trong đấu thầu của Chủ đầu tư và UBND tỉnh Bắc Kạn là không thỏa đáng.

Nhà thầu nhiều lần kiến nghị

Trong thời gian từ cuối tháng 8/2018 đến nửa đầu tháng 9/2018, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã thông báo mời thầu 7 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế cung ứng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019. Nguồn vốn sử dụng cho các gói thầu này là nguồn bảo hiểm y tế, viện phí và nguồn khác; các gói thầu này đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tính đến chiều ngày 7/11/2018, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) của 3 trong số 7 gói thầu nêu trên. 4 gói thầu còn lại vẫn chưa có KQLCNT do thời gian thẩm định kéo dài, hồ sơ dự thầu (HSDT) của một số nhà thầu phải làm rõ nhiều lần – một cán bộ đấu thầu của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết.

Theo Công ty CP Thiết bị y tế Đức Linh, sau khi mua HSMT 4 gói thầu vật tư tiêu hao và hóa chất do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn phát hành, Nhà thầu nhận thấy có một số nội dung của HSMT không phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Ngày 4/9/2018, Nhà thầu gửi công văn tới Sở Y tế đề nghị làm rõ HSMT. Đến ngày 6/9/2018, Sở có văn bản làm rõ, nhưng theo Nhà thầu, nội dung làm rõ không thỏa đáng.

Ngày 11/9/2018, Nhà thầu làm đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Bắc Kạn và ngày 17/9/2018, Nhà thầu nhận được công văn của UBND Tỉnh giao Sở Y tế mời Nhà thầu lên làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế, Sở không liên hệ mời Nhà thầu lên làm việc. Ngày 21/9/2018, Nhà thầu nhận được thư phản hồi của Sở qua email, đến ngày 2/10/2018 lại nhận được công văn trả lời của Sở qua đường bưu điện nhưng nội dung trả lời qua đường email và qua đường bưu điện không trùng khớp nhau.

Chiều 7/11/2018, cán bộ đấu thầu của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết, sở dĩ cơ quan này không mời Nhà thầu lên làm việc vì nhà thầu này không gửi văn bản kiến nghị cho Sở, mà kiến nghị vượt cấp lên UBND Tỉnh, hơn nữa Sở cũng xét thấy không cần thiết phải làm việc trực tiếp với Nhà thầu nên đã trả lời kiến nghị bằng văn bản. 

UBND tỉnh Bắc Kạn không xem xét kiến nghị của nhà thầu

Công ty CP Thiết bị y tế Đức Linh cho biết, không đồng ý với nội dung giải thích của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, ngày 12/10/2018 (sau 1 tháng kể từ ngày đóng thầu của Gói thầu số 2 Vật liệu thay thế, cấy ghép, vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa và vật tư y tế chẩn đoán điều trị khác và Gói thầu số 1 Vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh), nhà thầu này đã gửi kiến nghị tới UBND tỉnh Bắc Kạn về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 23/10/2018, Nhà thầu nhận được Công văn số 5888/UBND-THVX về việc không xem xét giải quyết kiến nghị của Nhà thầu.

Theo cán bộ đấu thầu Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, sở dĩ UBND tỉnh này có Công văn số 5888/UBND-THVX là do Nhà thầu không nộp HSDT đối với cả 4 gói thầu mà Nhà thầu đã mua HSMT, văn bản kiến nghị của Nhà thầu gửi tới người có thẩm quyền sau thời gian đóng/mở thầu 4 gói thầu này.

Phản hồi về ý kiến của Nhà thầu cho rằng Sở Y tế không làm rõ HSMT một cách thỏa đáng, cán bộ đấu thầu của Sở này khẳng định, theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Thiết bị y tế Đức Linh mới thành lập được hơn 2 năm, trong khi các gói thầu mà Sở  mời thầu đều yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm hoạt động tối thiểu là 3 năm nên nhà thầu không đủ điều kiện để đáp ứng  yêu cầu của HSMT. Sau khi nhận được văn bản đề nghị làm rõ HSMT của Nhà thầu, Sở Y tế  đã bàn bạc với đơn vị tư vấn đấu thầu và thống nhất cho phép Nhà thầu cung cấp các mặt hàng tương đương (tương đương về thông số kỹ thuật, tương đương về hàm lượng hóa chất), nhưng Nhà thầu không nộp HSDT.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư