(BĐT) - Sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Bên mời thầu) hoàn thành việc mở hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu qua mạng (HSDT) Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đường giao thông thì 1 nhà thầu khác đã gửi Đơn kiến nghị phản ánh những tiêu chí tạo điều kiện cho nhà thầu bản địa và kiến nghị hủy bỏ kết quả đấu thầu. 
Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đường giao thông tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) được đấu thầu qua mạng, mời thầu từ ngày 4/3 - 24/3/2020. Ảnh: Tiên Giang

Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đường giao thông tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) được đấu thầu qua mạng, mời thầu từ ngày 4/3 - 24/3/2020. Ảnh: Tiên Giang

Tuy nhiên kiến nghị của nhà thầu đã không được giải quyết do không tham dự thầu.

Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đường giao thông thuộc Dự án Đường kết nối Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc với Khu công nghiệp Bá Thiện II, đoạn nối từ nút giao đường Tôn Đức Thắng với đường Nguyễn Tất Thành đến Đường tỉnh 310 được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Gói thầu do UBND huyện Bình Xuyên làm chủ đầu tư, mời thầu từ ngày 4 - 24/3/2020.

Chiều ngày 24/3/2020, gói thầu nêu trên đã được đóng/mở thầu với 1 nhà thầu nộp HSDT là Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc. Theo kết quả đánh giá HSDT, Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc đạt 89/100 điểm kỹ thuật. Ngày 31/3/2020, Bên mời thầu đã mở hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu này với giá dự thầu là 785 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày. Hiện nay, Bên mời thầu vẫn chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 8/4/2020, Sở có nhận được đơn kiến nghị của 1 nhà thầu ở tỉnh Hà Nam phản ánh về một số yêu cầu tại hồ sơ mời thầu (HSMT) của Gói thầu đưa ra các tiêu chí đánh giá có tính chất cục bộ, địa phương, làm hạn chế nhà thầu tham gia đấu thầu; đồng thời kiến nghị hủy bỏ kết quả đấu thầu. Theo phản ánh, HSMT đưa ra tiêu chuẩn đánh giá HSDT về kinh nghiệm khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình có điều kiện địa lý tương tự. Cụ thể, HSDT có “từ 8 hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoặc có từ 16 hợp đồng thực hiện trên địa bàn có điều kiện địa lý tương tự” thì sẽ có số điểm tối đa là 6 điểm, có từ 4 - 7 hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoặc từ 8 - 16 hợp đồng thực hiện trên địa bàn có điều kiện địa lý tương tự thì được 3 điểm; có từ 1 - 3 hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoặc từ 4 - 7 hợp đồng thực hiện trên địa bàn có điều kiện địa lý tương tự thì được 2 điểm… Theo nhà thầu này, các yêu cầu này của HSMT vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về đấu thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng trong đấu thầu, có ý “ngầm chỉ định” cho nhà thầu bản địa.

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của Nhà thầu, Sở đã yêu cầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu kiểm tra, rà soát HSMT và các nội dung liên quan đến Gói thầu; trả lời kiến nghị của Nhà thầu. Tuy nhiên, Nhà thầu kiến nghị không tham dự thầu (không nộp HSDT) nên không được kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu theo Điều 118 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, nhà thầu không đủ tư cách để yêu cầu hủy bỏ kết quả đấu thầu.

Theo TS. Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia về đấu thầu, đối với đấu thầu qua mạng, nhà thầu có thể kiến nghị về các nội dung liên quan đến HSMT, quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu/chủ đầu tư trước khi đóng/mở gói thầu qua mạng. Sau thời điểm đóng/mở thầu qua mạng, nếu nhà thầu không nộp HSDT thì sẽ không có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong trường hợp trên, nếu những nội dung kiến nghị, phản ánh về HSMT của nhà thầu được gửi đến bên mời thầu/chủ đầu tư trong thời gian mời thầu qua mạng (từ ngày 4/3 - 24/3/2020) thì nên được quan tâm, xem xét.

TS. Nguyễn Việt Hùng cho rằng, việc HSMT đưa ra yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoặc có khoảng gấp đôi số lượng hợp đồng thực hiện trên địa bàn có điều kiện địa lý tương tự, nếu không có sự giải thích thỏa đáng, thì đây là điều kiện có thể gây hạn chế nhà thầu tham dự, có yếu tố cục bộ địa phương. Tuy nhiên, Nhà thầu đã kiến nghị không đúng thời điểm nên nội dung kiến nghị của Nhà thầu sẽ không được giải quyết.