Đấu thầu Bảo trì đường bộ: Tiết kiệm siêu thấp

(BĐT) - Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu sửa chữa, bảo trì các công trình đường bộ, theo đó có đến 9 trong số 10 gói thầu này có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu dưới 1%, mặc dù hình thức lựa chọn nhà thầu cho cả 10 gói thầu này đều là đấu thầu rộng rãi trong nước.
10 gói thầu được Ban Quản lý bảo trì đường bộ mời thầu có tổng trị giá trên 86 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rất thấp, từ 0,015% đến 3,3%. Ảnh: Minh Dũng
10 gói thầu được Ban Quản lý bảo trì đường bộ mời thầu có tổng trị giá trên 86 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rất thấp, từ 0,015% đến 3,3%. Ảnh: Minh Dũng

10 gói thầu nêu trên có tổng trị giá trên 86 tỷ đồng. Bên mời thầu cho biết, nhà thầu trúng Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung rãnh thoát nước tại các vị trí qua khu dân cư đoạn từ Km158+00 - Km182+00, QL 34, tỉnh Cao Bằng là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hân - Công ty TNHH Thành Long (nhà thầu Thành Long). Giá trúng thầu là hơn 38.310 triệu đồng (giá gói thầu hơn 38.358 triệu đồng, chênh lệch giảm gần 48 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 0,1%).

Nhà thầu Thành Long cũng trúng 1 gói thầu xây lắp khác thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường đảm bảo giao thông Km16 - Km30, sửa chữa cống Km20+805 Đường tỉnh Quảng Uyên - Cách Linh - Tà Lùng, với giá trúng thầu hơn 1.787 triệu đồng (giảm hơn 10 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,6%).

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Anh Long trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường cục bộ từng đoạn, đảm bảo giao thông từ Km2 - Km24, Đường tỉnh 208, tỉnh Cao Bằng, với giá trúng thầu gần 3.580 triệu đồng (giảm 10 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,3%).

Tại Dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, cống thoát nước đoạn Km1 - Km16 Đường tỉnh Quảng Uyên - Cách Linh - Tà Lùng, Công ty TNHH và Xây dựng Hiền Anh đã trúng thầu Gói thầu Xây lắp, với giá trúng thầu gần 2.055 triệu đồng (giảm 2 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%).

Còn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Trà là nhà thầu trúng thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường cục bộ từng đoạn, đảm bảo giao thông từ Km15 - Km32, Đường tỉnh 207, tỉnh Cao Bằng, với giá trúng thầu gần 1.784 triệu đồng (giảm 15 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,8%).

Một gói thầu xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km239+600-Km241+800, Km245+500-Km248+600 và Km250-Km253, QL4A, tỉnh Cao Bằng đã được trao cho Liên danh Công ty CP Xuân Long và Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 244, với giá trúng thầu hơn 21.613 triệu đồng (giảm 9 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,4%).

Công ty CP Địa ốc Tràng An đã trúng Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km259-Km263 Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng, với giá trúng thầu gần 10.353 triệu đồng (giảm 2 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,2%).

Còn tại Dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, đảm bảo giao thông Km22+00 - Km24+00, Đường tỉnh 208, Công ty CP Quản lý đường bộ Cao Bằng đã trúng Gói thầu Xây lắp, với giá trúng thầu hơn 1.131 triệu đồng (thấp hơn giá gói thầu 9 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,8%).

Tại Dự án Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT Km41+820, Km42+900 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Cao Bằng, Công ty CP Cung ứng vật tư thiết bị và Xây dựng công trình giao thông 6 đã trúng thầu, với giá “sát nút” 4.177 triệu đồng (chỉ thấp hơn giá gói thầu 636 ngàn đồng, đạt tỷ tiết kiệm siêu nhỏ 0,015%).

Gói thầu duy nhất trong số 10 gói thầu vừa được Ban Quản lý bảo trì đường bộ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm trên 1% là Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường cục bộ đảm bảo giao thông Km53+00 - Km64+400; lắp dựng bổ sung biển báo Km0 - Km64 Đường tỉnh 206. Nhà thầu trúng gói thầu này là Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên, với giá trúng thầu gần 1.294 triệu đồng (thấp hơn giá gói thầu 44 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,3%).

Chuyên đề