Đầu năm, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động nhiều hơn là mới ra đời

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm lên tới 16471 doanh nghiệp, nhưng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thấp hơn nhiều.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng Hai, cả nước có 5584 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 53,8 nghìn tỷ đồng, giảm 19% về số doanh nghiệp và tăng 17,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Theo tính toán, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 44,9%.

Cũng trong tháng 2, cả nước có 2544 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm trước; có 4015 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động.

Như vậy, 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 13904 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 113 nghìn tỷ đồng, tăng 1% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 44,4%. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm là 198,5 nghìn người, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay là 7416 doanh nghiệp, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 2 tháng đầu năm là 2195 doanh nghiệp, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,4%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay là 16471 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó 7220 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 9251 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có đăng ký, có 2546 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,2%); 2556 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 35,4%); 829 công ty cổ phần (chiếm 11,5%) và 1289 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,9%).

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế hoặc không đăng ký có 3685 công ty TNHH 1 thành viên (chiếm 39,8%); 3005 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 32,5%); 1097 công ty cổ phần (chiếm 11,9%) và 1464 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 15,8%). 

Chuyên đề