Ngày 12/12, Nhà máy Đạm Cà Mau trực thuộc CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã cán đích sản xuất 782.000 tấn sản phẩm, về đích sớm 20 ngày so với kế hoạch năm 2015.
Đạm Cà Mau về đích năm 2015 trước kế hoạch

Đây là năm thứ 4 liên tiếp kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động, PVCFC luôn sản xuất - kinh doanh vượt kế hoạch đề ra.

Mặc dù năm 2015 còn nhiều khó khăn do giá sản phẩm thấp, biến động tỷ giá, tác động chính sách thuế…, nhưng PVCFC đã tận dụng mọi nguồn lực để vượt qua thách thức, vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả.

Trong năm 2015, Công ty đã triển khai phát triển hệ thống phân phối, thương hiệu Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng tại thị trường Campuchia và tiêu thụ được gần 100.000 tấn, ngoài ra Công ty đã sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm mới N.Humate +TE giúp rễ khỏe, đất tơi - bền cây, phát trái.

Dự kiến, đến hết ngày 31/12/2015, nhà máy sản xuất khoảng 820.000 tấn urê, vượt 6% kế hoạch năm 2015.

Theo ĐTCK