(BĐT) -  Quyền sử dụng đất đối với 30 thửa đất thuộc khu đất thu hồi của Trường Tiểu học Kim Đồng tại Bon Đắk Prí, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang được Công ty Đấu giá hợp danh Đại An thông báo bán đấu giá với tổng giá khởi điểm 16,042 tỷ đồng.

Theo thông báo bán đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Đại An, 30 thửa đất thuộc khu đất thu hồi của Trường Tiểu học Kim Đồng có tổng diện tích 5.974,9 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng ổn định lâu dài, được UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phê duyệt bán đấu giá. Các thửa đất có diện tích từ 170 - 350 m2. Giá khởi điểm từ 500 - 1.700 triệu đồng/thửa đất. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của thửa đất đăng ký đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Bước giá đấu giá là 5 triệu đồng. Bước giá chỉ áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất và ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp tại cuộc đấu giá giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

Buổi công bố giá dự kiến tổ chức ngày 6/8/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (địa chỉ: xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

Tổ chức đấu giá tài sản nêu rõ, trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty Đấu giá hợp danh Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

Công ty Đấu giá hợp danh Đại An không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.