Đại hội cổ đông CTD: Cổ đông ủng hộ chương trình ESOP

ĐHCĐ của CTCP Xây dựng cotec (Coteccons) diễn ra tại TP. HCM sáng nay (12/4) có hơn 10 tờ trình với các nội dung khác nhau, nhưng có 3 tờ trình có nội dung gắn kết với nhau là tờ trình phát hành cổ phiếu.
Đại hội cổ đông CTD: Cổ đông ủng hộ chương trình ESOP

Cụ thể, phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1, phát hành 14,43 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với giá bán bằng 80% thị giá tại thời điểm phát hành nhằm huy động từ 1500- 1.800 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Theo phương án ESOP, giai đoạn 2016-2020, CTD trích 6% tổng lợi nhuận sau thuế cộng 20% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, với điều kiện lợi nhuận năm sau phải vượt lợi nhuận năm trước, để phát hành cổ phiếu bán cho cán bộ chủ chốt với giá dự kiến bằng 60% đến 100%  giá trị sổ sách.

Riêng năm 2016, CTD dự trình tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động 2,33 triệu cổ phần, tương đương 5% cổ phần lưu hành hiện tại , trong đó một nửa số cổ phần ESOP đã được ĐHCĐ 2015 chấp thuận phát hành nếu kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt 40% với giá 42.000 đồng/cổ phẩn, bằng 60% giá trị sổ sách tại thời điểm cuối 2015. Một nửa còn lại, trình ĐHCĐ lần này thông qua với giá phát hành 70.000 đồng/cổ phần, tương đương 100% giá trị sổ sách.

Chủ trương phát hành ESOP của CTD được hầu hết các cổ đông ủng hộ, vì CTD đã có một năm tăng trưởng rất tốt.

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT CTD chia sẻ, khoản tiền năm ngoái thưởng cho cán bộ điều hành 17 tỷ đồng, nếu chia cho lãnh đạo thì phải đóng thuế thu nhập, phần còn lại lãnh đạo cũng không được hưởng nhiều. Nếu quy 17 tỷ đồng ra phát hành cổ phiếu, thì Công ty giữ được tiền và còn thu thêm được phần thặng dư từ giá phát hành nữa.

“Lực lượng cán bộ công nhân viên trong CTD Group tăng lên khoảng 2.500 người, nên cần có chương trình ESOP để thu hút người tài về làm việc. Đội ngũ của CTD hiện nay rất ổn định, hàng năm chúng tôi không phải cho nghỉ việc quá 30 người và ESOP chỉ dành cho người lao động có 5 năm làm việc trở lên”, ông Dương chia sẻ và cho biết, năm vừa qua, CTD đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn 50% nhưng lao động chỉ tăng 40%.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư