Đà Nẵng sắp đấu giá hai khu đất tổng diện tích 3 ha tại quận Cẩm Lệ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 2 khu đất đã có mặt bằng sạch trên địa bàn quận Cẩm Lệ, mục đích xây dựng viện dưỡng lão và trường liên cấp quốc tế, hình thức đấu giá trả tiền thuê đất hàng năm.

Cụ thể, khu đất ký hiệu A2-8 (xây dựng viện dưỡng lão) có diện tích gần 1,1 ha, thuộc khu E2 mở rộng (giai đoạn 1), phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, vị trí 3 mặt tiền các đường Trần Nam Trung, Trần Quốc Thảo, Liêm Lạc 5, giá khởi điểm hơn 1,9 tỷ đồng/năm; khu đất ký hiệu A2-15 (xây dựng trường liên cấp quốc tế) có diện tích gần 1,9 ha, thuộc khu E2 mở rộng (giai đoạn 1), phường Hoà Xuân với 4 mặt tiền các đường Trần Nam Trung, Lương Khắc Ninh, đường quy hoạch 10,5 m và 7,5 m, giá khởi điểm hơn 3,3 tỷ đồng/năm.

Chuyên đề