(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn. Công ty Thương mại - Đầu tư xây dựng Thành Lợi (địa chỉ tại TP. Bắc Ninh) đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án trên.
Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Được biết, Dự án sử dụng quỹ đất 32.151,1 m2 trong đó diện tích đất mà Công ty Thương mại - Đầu tư xây dựng Thành Lợi trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 12.417,8 m2. Diện tích đất này dùng để xây dựng 123 lô đất ở.

Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại - Đầu tư xây dựng Thành Lợi để thực hiện Dự án Khu nhà ở thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn. Thời hạn giao đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Ninh công bố là 94,758 tỷ đồng. Công ty Thương mại - Đầu tư xây dựng Thành Lợi sẽ phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp Công ty không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định.