Còn tình trạng hồ sơ mời thầu “cài” tiêu chí cản bước nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thời gian vừa qua, Công ty chúng tôi đã tham gia đấu thầu một số gói thầu xây lắp. Quá trình tham gia lựa chọn nhà thầu cho thấy, mặc dù quy định của pháp luật về đấu thầu đã đầy đủ và chặt chẽ, song vẫn còn hiện tượng một số hồ sơ mời thầu (HSMT) còn cài cắm điều kiện để loại nhà thầu “lạ”.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Gia

Điển hình, chúng tôi đang nghiên cứu HSMT Gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc Dự án Cải tạo nhà học 3 tầng, nhà vệ sinh học sinh và xây dựng nhà bếp giáo viên Trường THCS Lê Thị Bạch Cát tại Nghệ An. HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện khảo sát địa hình và có xác nhận của chủ đầu tư. Cụ thể, nhà thầu phải thuyết minh biện pháp xử lý những khó khăn sát với thực tế, có hình ảnh hiện trạng, am hiểu về hiện trạng... Khi chúng tôi cử cán bộ đi thực địa thì Chủ đầu tư lại không cho vào khảo sát. Như vậy, cơ hội cạnh tranh tại gói thầu này của chúng tôi xem như đã đóng lại.

Bên cạnh đó, một số HSMT vẫn yêu cầu nhà thầu phải được địa phương chấp thuận cho sử dụng bãi đổ thải được cấp phép; về nhân sự thì yêu cầu một loạt bằng cấp, chứng chỉ của cán bộ, người lao động tham gia thực hiện gói thầu…

Trong khi đó, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT đã chỉ rõ một số quy định dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trong đó bao gồm việc yêu cầu nhà thầu phải có xác nhận khảo sát hiện trường hoặc yêu cầu chứng minh việc đã khảo sát hiện trường, hay yêu cầu nhà thầu khi tham dự thầu phải có cam kết hoặc ký hợp đồng nguyên tắc về bãi đổ thải cụ thể, cự ly đổ thải cụ thể, các mỏ vật liệu cụ thể, yêu cầu về cự ly trạm trộn bê tông…

Chuyên đề