(BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Nghị định này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, giải quyết tồn tại về đấu giá, bán cổ phần tại các DN.

Dự thảo Nghị định được nhiều chuyên gia đánh giá có nhiều điểm đổi mới mang tính đột phá. Dự thảo Nghị định thống nhất 3 nghị định hiện hành vào một văn bản, giúp các DN thuận tiện trong tra cứu, thực hiện.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung thêm phương thức bán cổ phần lần đầu. Hiện tại, bán cổ phần lần đầu được thực hiện theo 3 phương thức là đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp, song theo nghị định mới sẽ có thêm phương pháp dựng sổ.

Song song với việc trình Chính phủ Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng đang triển khai xây dựng thông tư và các văn bản hướng dẫn để ban hành ngay khi Nghị định được ban hành để tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện.