Chính sách đồng bộ, bàn giao mặt bằng sớm để hỗ trợ nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Nhiều gói thầu thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre đang gặp khó khăn vì những lý do khách quan. Tại Gói thầu XL4-JICA3 Xây lắp cống Tân Phú và cống Bến Rớ do Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty CP Hassyu Việt Nam - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 - Công ty CP Đầu tư DTC - Công ty TNHH Tự Lập thi công (giá trúng thầu 295,744 tỷ đồng, giảm 5,2% so với giá gói thầu), Nhà thầu bị ảnh hưởng nặng nề do biến động giá vật liệu xây dựng.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9

Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt từ tháng 3/2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tháng 10/2021, Nhà thầu mới chính thức thi công. Thời gian thi công cống Tân Phú là 20 tháng, cống Bến Rớ là 18 tháng. Mặc dù khó khăn nhưng Nhà thầu cam kết không điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 30/11/2022 để bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ cho công tác ngăn mặn, giữ ngọt cho tỉnh Bến Tre. Mặt bằng của Dự án đã được địa phương và Chủ đầu tư bàn giao sớm cho Nhà thầu.

Trong khi đó, do thủ tục phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) kéo dài, 3 gói thầu thuộc Dự án chưa thể phát hành HSMT rộng rãi. Đó là Gói thầu XL1-JICA3 Xây lắp cống Thủ Cửu và cống Cái Quao; CL2-JICA3 Xây lắp cống Vàm Thơm và cống Vàm Nước Trong; XL3-JICA3 Xây lắp cống An Hóa và cống Bến Tre. Dự án kéo dài làm phát sinh nhiều bất cập. Đầu tiên là chi phí xây lắp, trong đó nặng nhất là chi phí vật liệu phát sinh hơn 700 tỷ đồng. Ngoài ra, do đồng yên giảm giá nhiều so với thời điểm ký hiệp định, để cân đối cho Dự án là bài toán khó. Có thể phải cắt bớt hoặc lùi thời hạn đầu tư một số hạng mục để đảm bảo toàn bộ công trình vận hành hiệu quả.

Hiện nay, cần có chính sách đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu được bù giá hợp lý các chi phí phát sinh bất khả kháng. Đồng thời, công tác giải phóng mặt bằng cần đi trước một bước để ngay khi các thủ tục hoàn tất, nhà thầu có thể bắt tay thi công ngay.

Chuyên đề