• Đấu thầu trong mùa dịch cần sự sát cánh của bên mời thầu

    29/09/2021 14:00

    (BĐT) - Chỉ trong thời gian rất ngắn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải liên tục ban hành văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tạo điều kiện, hỗ trợ nhà thầu khi dự thầu trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Đây là những giải pháp được cộng đồng nhà thầu đánh giá cao. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là các chủ đầu tư, bên mời thầu có coi việc hỗ trợ nhà thầu là nhiệm vụ cần đặt lên hàng đầu?

chuyên đề

Kết nối đầu tư