Bộ Giao thông đang "rót" vốn cho các dự án ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Dự kiến, hết quý I/2022, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giải ngân khoảng 7.492 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch đã giao chi tiết và 14,7% tổng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ GTVT, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước cho Bộ GTVT là 50.328 tỷ đồng, trong đó có 4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài và 45.451 tỷ đồng vốn trong nước.

Đến nay, Bộ GTVT đã thực hiện giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) tổng số 41.955 tỷ đồng, đạt 83,4%. Trong đó, đã phân bổ 100% vốn nước ngoài và 81,6% vốn trong nước (37.078 tỷ đồng).

Bộ Giao thông đang "rót" vốn cho các dự án ra sao? ảnh 1

Năm 2022, Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước cho Bộ GTVT là 50.328 tỷ đồng

Hết quý I/2022, Bộ GTVT dự kiến giải ngân khoảng 7.492 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch đã giao chi tiết và 14,7% tổng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, các dự án ODA dự kiến giải ngân khoảng 730 tỷ đồng; Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 dự kiến giải ngân gần 2.300 tỷ đồng; các dự án quan trọng, cấp bách giải ngân được khoảng 390 tỷ đồng; các dự án giao thông trong nước khác dự kiến giải ngân được khoảng 960 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, các chủ đầu tư, Ban QLDA đã đăng ký, trong quý II/2022, khối lượng giải ngân ngành GTVT khoảng 11.140 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến hết quý II/2022 là khoảng 18.500 tỷ đồng, đạt gần 37% kế hoạch.

Riêng trong tháng 4/2022, khối lượng giải ngân được đăng ký khoảng 3.720 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết tháng 4/2022 khoảng 11.120 tỷ đồng, đạt khoảng 21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các dự án đang thi công, đặc biệt là nhóm các dự án có khối lượng thực hiện lớn như cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện, các chủ đầu tư và Ban QLDA cần chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn thi công 3 ca tại hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án.

Các dự án khởi công mới đã được giao vốn thực hiện cũng cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, ký hợp đồng để tạm ứng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải ngân giải phóng mặt bằng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư