Bình Dương thúc đẩy tiến độ các dự án ODA chuyên ngành nước thải

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải được UBND tỉnh Bình Dương giao làm chủ đầu tư nhiều dự án. Ban đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư 2 dự án gồm: Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát và Dự án Tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát.

Ông Lâm Minh Kỳ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương

Trong đó, Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án vào tháng 12/2019, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hà Lan. Hiện Ban đang đợi thư chấp thuận từ nhà tài trợ vốn cho tài khóa 2021 - 2025 để thực hiện. Dự kiến trong tháng 5/2023, nhà tài trợ sẽ có ý kiến thống nhất.

Ngoài các dự án chuẩn bị đầu tư trên, Ban đang triển khai 2 dự án ở giai đoạn thực hiện. Trong đó, Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương đang lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu tư vấn. Ban đã đề xuất kéo dài 16,5 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2022 sang năm 2023, đồng thời Dự án được bố trí 200 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023. Ban đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được bố trí cho Dự án.

Đối với Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu quy hoạch Định Hòa, Ban đang thực hiện 2 gói thầu gồm: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử công trình (đạt 30% khối lượng); Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử công trình. Năm 2023, Dự án được bố trí kế hoạch vốn là 57,9 tỷ đồng.

Để thúc đẩy tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án sử dụng nguồn vốn ODA, Ban đang tích cực làm việc với các nhà tài trợ. Đơn cử, với Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương, Ban đang chuẩn bị thủ tục đàm phán ký hiệp định và ký kết hợp đồng với nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB), dự kiến trước tháng 5/2023 sẽ hoàn thiện.

Chuyên đề