BIC: Người của FairFax tham gia HĐQT, lên kế hoạch chuyển trụ sở vào TP. HCM

ĐHCĐ của BIC đã bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT, trong đó có 2 có 2 người đến từ cổ đông chiến lược nước ngoài FairFax. Đại hội cũng thông qua việc chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào TP. HCM.
HĐQT mới của BIC sau khi bầu bổ sung/thay thế
HĐQT mới của BIC sau khi bầu bổ sung/thay thế

Ngày 29/1/2016, tại Hà Nội, Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2016 nhằm để thông qua một số nội dung quan trọng. 

Cụ thể, Đại hội đã bầu bổ sung ông Ramaswamy Athappan, Chủ tịch FairFax châu Á và ông Gobinath Athappan, Phó chủ tịch FairFax châu Á vào HĐQT BIC, trong đó ông Ramaswamy Athappan được FairFax đề cử vị trí Phó chủ tịch HĐQT BIC. 

Ngoài 2 vị trí trong HĐQT, cổ đông chiến lược này cũng đề cử 2 thành viên vào Ban kiểm soát của BIC và cũng được Đại hội thông qua là ông Zainul Abidin Rasheed và ông Osith Ramanathan. 

Ngoài ra, cổ đông lớn BIDV cũng đề cử và giới thiệu bà Phạm Thị Vân Khánh, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của BIDV tham gia thành viên HĐQT BIC và đại diện 20% vốn góp của BIDV thay cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao. 

Một nội dung quan trọng khác cũng được Đại hội thông qua là việc chuyển trụ sở chính của BIC vào TP. HCM và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời điểm chuyển chính thức, lựa chọn địa điểm cụ thể cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng bình thường. 

Theo ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc BIC, việc chuyển trụ sở chính vào trung tâm kinh tế - tài chính - bảo hiểm lớn nhất cả nước, sẽ có ý nghĩa rất lớn với hoạt động kinh doanh của BIC. 

Fairfax Asia Limited là một công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của Fairfax Financial Holdings, nhà bảo hiểm và tái bảo hiểm toàn cầu có trụ sở tại Canada hiện nắm giữ 35% cổ phần của BIC.

Fairfax Asia nắm giữ 41.046.913 cổ phần BIC. Giao dịch này đã được ký kết từ tháng 5/2015 nhưng đến cuối năm 2015 mới hoàn tất. 

Chuyên đề