(BĐT) - Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa cập nhật chức năng cho phép các bên mời thầu được điều chỉnh, đính chính kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải trên Hệ thống.
Bên mời thầu tự điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo đó, từ ngày 28/3/2022, Hệ thống chính thức cho phép Bên mời thầu tự đính chính kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) đã đăng tải trên Hệ thống.

Trước đây, để đính chính KQLCNT đã đăng tải, Bên mời thầu phải gửi trực tiếp toàn bộ bản sao hồ sơ gói thầu cần đính chính đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và chờ xử lý trong 2 ngày làm việc.

Với việc bổ sung chức năng mới, Bên mời thầu có thể tự tiến hành thực hiện việc đăng thông tin đính chính và công khai trên cùng màn hình KQLCNT đã công khai trước đó với điều kiện đính kèm đầy đủ thông tin trên Hệ thống và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

Hệ thống cho phép chức năng này áp dụng trong các gói thầu qua mạng, không qua mạng trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; gói thầu qua mạng sử dụng vốn khác; gói thầu sử dụng nguồn vốn của WB/ADB; gói thầu trong Hiệp định CPTPP.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cho biết, trong thời gian tới, các thủ tục đấu thầu sẽ được thực hiện tối đa hóa trên Hệ thống, hình thành cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư. Các tác vụ đấu thầu đều thực hiện trên Hệ thống thay thế cho việc phải thực hiện trực tiếp như hiện nay (thực hiện bảo lãnh dự thầu online, đánh giá HSDT tự động, phê duyệt các hồ sơ, ký kết hợp đồng trực tuyến…).