Bảo hiểm Xã hội xác định vai trò trong đấu thầu thuốc

(BĐT) - Thực hiện quy định của Luật Đấu thầu, trong thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã cử cán bộ tham gia vào các hội đồng đấu thầu thuốc ở nhiều cấp độ khác nhau. 
Bảo hiểm Xã hội xác định vai trò trong đấu thầu thuốc

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vai trò này và để tạo sự thống nhất đồng bộ về cách thức tham gia cũng như trách nhiệm của các cán bộ được cơ quan BHXH cử làm thành viên của các hội đồng đấu thầu thuốc, BHXH Việt Nam vừa ban hành quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế. 

Nguyên tắc tham gia đấu thầu thuốc

Theo đó, các đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, thuộc BHXH tỉnh được cử tham gia vào các hội đồng đấu thầu thuốc (bao gồm đấu thầu thuốc tập trung quốc gia và cấp địa phương, đàm phán giá thuốc, đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế và các bộ ngành, các cơ sở y tế thuộc địa bàn quản lý).

Nhiệm vụ của các thành viên do BHXH cử tham gia đấu thầu thuốc là tham gia vào xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; điều tiết việc thực hiện thỏa thuận khung của các cơ sở khám chữa bệnh đối với đấu thầu tập trung quốc gia, đấu thầu tập trung cấp địa phương, đàm phán giá. Khi tham gia đấu thầu thuốc, các cán bộ thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đặc biệt, khi tham gia xây dựng và thẩm định KHLCNT, các thành viên được BHXH cử tham gia đấu thầu thuốc phải đảm bảo nguyên tắc: Trong quá trình xác định nhu cầu thuốc về danh mục, số lượng trên cơ sở đối chiếu với thực tế sử dụng năm trước, trường hợp có số lượng biến động lớn, thành viên đó phải yêu cầu sử dụng đối với thuốc mới, cơ sở y tế thuyết minh tính toán số liệu cụ thể cho từng nguyên nhân như nâng hạng bệnh viện; thay đổi cơ cấu bệnh tật; sự cần thiết, tính hợp lý, hiệu quả sử dụng thuốc mới trong điều trị. Cơ sở y tế tăng cường sử dụng thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc theo tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”. Các thành viên phải thống nhất và phối hợp thực hiện việc phân chia số lượng thuốc, đảm bảo cơ cấu thuốc hợp lý, đảm bảo giá kế hoạch của thuốc phù hợp khi phân chia thuốc vào các gói thầu, nhóm thuốc, nồng độ/hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế của thuốc. 

Đề nghị điều chỉnh KHLCNT khi phát hiện sự bất hợp lý

BHXH Việt Nam cũng quy định là không đưa vào KHLCNT các thuốc có nồng độ/hàm lượng, dạng bào chế, đường dùng, dạng đóng gói, dạng phối hợp ít cạnh tranh và có giá kế hoạch cao. Trường hợp phát hiện dự thảo KHLCNT chưa hợp lý, chưa đúng các quy định của pháp luật, những nội dung dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu, các thành viên phải có trách nhiệm lập báo cáo, kiến nghị, đề xuất với tổ chuyên gia xây dựng Dự thảo, với chủ đầu tư và có giải pháp khắc phục.

Những nội dung trọng tâm khi tham gia thẩm định KHLCNT như: kiểm tra, đánh giá căn cứ lập KHLCNT; kiểm tra, đánh giá thành phần của hồ sơ trình duyệt KHLCNT và hồ sơ phải đầy đủ nội dung; kiểm tra, đánh giá các nội dung của KHLCNT...

Với nhiệm vụ mới được Chính phủ giao là thí điểm tổ chức đấu thầu tập trung thuốc sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, việc đưa ra các quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của các tổ chức, cá nhân thuộc BHXH Việt Nam cũng như BHXH tỉnh là rất cần thiết. Trình độ chuyên môn về thuốc, đấu thầu và trách nhiệm của các cán bộ được BHXH cử tham gia đấu thầu thuốc cũng là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp là nhà thầu thể hiện trong đơn kiến nghị của 9 doanh nghiệp gửi tới Thủ tướng  mới đây.    

Chuyên đề

Kết nối đầu tư