(BĐT) - Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán: LAS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, trong quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 366 tỷ đồng, giảm gần 12% so với quý III/2020; lợi nhuận sau thuế đạt 5,97 tỷ đồng, xấp xỉ với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 2.027,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 25,3% so với 9 tháng đầu năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 74,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4,6 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.825 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 71,8% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt gấp đôi kế hoạch cả năm.