(BĐT) - Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán: LAS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 846,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết thúc quý II, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng 15 tỷ đồng.

Luỹ kế 2 quý đầu năm, Công ty đạt 1.603 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận sau thuế đạt 52,7 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 2.719 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đã hoàn thành 59% chỉ tiêu doanh thu và vượt 86% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.029 tỷ đồng, tăng 15% so với số liệu ghi nhận hồi đầu năm.