100% số gói thầu quản lý, bảo trì đường bộ đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Ngày 6/1/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong năm 2019, 100% gói thầu về quản lý, bảo trì đường bộ được thực hiện đấu thầu qua mạng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Việc tổ chức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đạt 100% kế hoạch năm 2019, sửa chữa tập trung được trên 6,35 triệu m2; 299 cầu và nhiều hạng mục khác, góp phần khôi phục chất lượng các tuyến đường, duy trì giao thông an toàn, thông suốt. Năm 2019 đã xóa được 100% điểm đen (91 điểm) và xử lý 161 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ; sơn kẻ 1.228 km vạch sơn đường; thay thế, điều chỉnh 2.014 cụm biển báo; sửa chữa bổ sung 164 km hộ lan phòng hộ; xây dựng 12 đường cứu nạn, hốc cứu nạn.

Trong năm 2019 cũng đã triển khai phần mềm kết nối dữ liệu 66 trạm thu phí với hệ thống quản lý giám sát thu phí BOT của Tổng cục Đường bộ.

Chuyên đề