Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc trúng 2 gói thầu hạ ngầm cấp điện, cấp nước hơn 159 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố lựa chọn Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc trúng 2 gói thầu hạ ngầm cấp điện, cấp nước sinh hoạt cho các khu dân cư trên địa bàn TP. Vĩnh Yên với tổng giá trúng thầu hơn 159 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hai gói thầu do UBND phường Đồng Tâm làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu, được đấu thầu rộng rãi qua mạng; thời gian thực hiện hợp đồng đều là 600 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại Gói thầu Xây lắp + thiết bị thuộc Dự án Hạ ngầm cấp điện, cấp nước sinh hoạt cho các khu dân cư cụm kinh tế - xã hội phường Đồng Tâm, Đồng Sậu và khu dân cư Đồi Dẫm, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Giá trúng thầu là 87,309 tỷ đồng (giảm 85 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,09%).

Tại Gói thầu Xây lắp + thiết bị thuộc Dự án Hạ ngầm cấp điện, cấp nước sinh hoạt cho các khu dân cư Lai Sơn, Đông Đạo, Đồng Hin, song song đường sắt (tuyến phía Nam), CC03 cụm kinh tế - xã hội tổ dân phố Đông Thịnh, Đồng Ấm, Đồng Hóc Thân (giai đoạn 2) và khu dân cư Đông Hòa 2, phường Đồng Tâm, giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc là 72,302 tỷ đồng (giảm 122 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%). Gói thầu này có 2 nhà thầu nộp HSDT, trong đó Liên danh Công ty CP Công nghiệp điện Tân Kỳ - Công ty CP Solar Electric Việt Nam bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Cán bộ của UBND phường Đồng Tâm cho biết, Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu đang trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chưa triển khai thi công các công trình trên.

Chuyên đề