• Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án nguồn nước tại Hà Nội

    09/06/2020 15:14

    (BĐT) - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi có 5 dự án cấp nguồn nước được hoàn thành từ cuối năm 2019, sản lượng nước khai thác trên địa bàn Thành phố cơ bản bảo đảm đủ nguồn nước sạch cung cấp cho người dân. Trong năm 2020 - 2021, có 4 dự án nguồn nước do các nhà đầu tư thực hiện đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 2 dự án trong năm 2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư