(BĐT) - Làm việc với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ một trong những bất cập của ngành GTVT hiện nay là thiếu vốn nghiêm trọng. Trong khi nhu cầu vốn đầu tư trong 5 năm 2016 - 2020 là gần 1 triệu tỷ đồng, thì hiện mới đáp ứng được gần 210.000 tỷ đồng.
Xã hội hóa nguồn lực để phát triển giao thông

Trước thực tế này, Thủ tướng nêu rõ tinh thần là phải tìm mọi biện pháp phát triển ngành GTVT để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Khó khăn về kinh phí tiếp tục là nút thắt. Thủ tướng gợi ý, phải dựa vào dân, nguồn lực xã hội để phát triển GTVT. Vì vậy, phải xã hội hóa nguồn lực ở mọi khâu, bằng mọi cách. Nhà nước chỉ có thể làm vốn mồi, hỗ trợ, tạo cơ chế, thể chế, điều kiện để xã hội hóa đầu tư hạ tầng GTVT thành công.