WB tài trợ 3 triệu USD để nâng cao năng lực sản xuất giống lúa

(BĐT) - Ban quản lý Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) và Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long vừa ký kết hợp đồng tài trợ với trị giá 66 tỷ đồng
WB tài trợ 3 triệu USD để nâng cao năng lực sản xuất giống lúa. Ảnh Internet
WB tài trợ 3 triệu USD để nâng cao năng lực sản xuất giống lúa. Ảnh Internet

Hợp đồng tài trợ tiểu dự án “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long” vừa được ký kết giữa Ban quản lý Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) và Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long với trị giá 66 tỷ đồng (tương đương 3 triệu USD).

Mục tiêu của tiểu dự án này là hỗ trợ Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long nâng cao nguồn nhân lực và làm chủ công nghệ chọn tạo giống lúa để tạo ra một số giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi rộng và chống chịu được sâu bệnh.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư