(BĐT) - Ngày 31/5, Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex (mã chứng khoán: VMD) sẽ chốt danh sách đăng ký chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 15/6. Như vậy, với hơn 15,44 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi 30,88 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2021, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh không có nhiều thay đổi so với thực hiện năm 2020 với tổng doanh thu doanh nghiệp dự kiến đạt 18.349,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước tính đạt gần 51 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2021, tổng doanh thu của Công ty đạt 4.064,8 tỷ đồng, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 22,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,5 tỷ đồng, giảm 8,8% và đạt 24,5% kế hoạch.