(BĐT) - UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với 95 ô đất tại khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đất đấu giá QSDĐ phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp giao thông tại xã Đại Tự.

Theo đó, 95 ô đất có diện tích từ 100 - 355 m2/lô đất. Đơn giá khởi điểm từ 9 - 17 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất bán đấu giá là 184,281 tỷ đồng.

UBND huyện Yên Lạc yêu cầu, các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ Tư pháp.

Trong đó, tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là không đạt và bị loại.

UBND huyện Yên Lạc đưa ra 4 tiêu chí bắt buộc, trong đó có tiêu chí tổ chức đấu giá tài sản phải có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và được ngân hàng cam kết đảm bảo đối với số tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá trong suốt quá trình tổ chức đấu giá đến khi hoàn trả xong cho các khách hàng không trúng đấu giá theo quy định.

Đối với tiêu chí chấm điểm, tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn phải có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ 2 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

Thời gian nhận hồ sơ tham gia của tổ chức đấu giá tài sản từ ngày 26/5 - 2/6/2022.