Vinamilk chia cổ tức kỷ lục

Đại gia ngành sữa vừa quyết định trình cổ đông kế hoạch dành 6.400 tỷ đồng chia cổ tức 60% trong năm 2015, tương đương 82% lợi nhuận sau thuế.

Theo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2015 của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk, Mã CK: VNM), đơn vị này dự kiến sẽ chia cổ tức 2015 cho cổ đông ở mức 60% (6.000 đồng một cổ phiếu). Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt I với tỷ lệ 40%, dự kiến chi trả tiếp 20% còn lại bằng tiền mặt vào ngày 16/6 nếu được đại hội thông qua. Danh sách cổ đông sẽ được chốt ngày 6/6.

Như vậy, Vinamilk sẽ dành hơn 6.400 tỷ đồng để trả cổ tức, tương đương 82% lợi nhuận sau thuế năm 2015. Đây cũng là lần chia cổ tức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp. Trước đó trong năm 2014, Vinamilk cũng trả cổ tức với tỷ lệ 40%, 2013 là 48% và 2012 là 38%.

Năm nay, công ty dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Cổ tức đợt một năm 2016 sẽ được tạm ứng vào tháng 8-9 với tỷ lệ 40% và chi trả đợt 2 vào tháng 5-6/2017.

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, đơn vị này cũng trình kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 5:1. Số lượng cổ phần phát hành thêm phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhưng không quá 241,9 triệu cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý III/2016. Nguồn vốn thực hiện sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ tiếp tục trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối (2.990 tỷ đồng).

Đối với người lao động, công ty sẽ phát hành 9,4 triệu cổ phần theo chương trình ESOP với mục đích phát hành và bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho nhân viên của tập đoàn, mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần.

Năm 2016, công ty đặt kế hoạch doanh thu 44.560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.266 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 6% so với 2015.

Cùng với đó, năm nay Hội đồng quản trị cũng trình cổ đông phê duyệt kế hoạch điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012–2016 từ 12.996 tỷ theo kế hoạch ban đầu xuống còn 12.500 tỷ. Trong đó, công ty được điều chỉnh tăng còn các đơn vị khác như Lam Sơn milk, Bò sữa Việt Nam và các công ty con - liên kết khác đều điều chỉnh giảm.

Năm 2015, Vinamilk đạt tổng doanh thu 40.223 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 28% so với 2014.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư