(BĐT) - Hôm nay (22/4), Tổng công ty CP Vinaconex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Báo cáo của HĐQT Vinaconex cho thấy, trong năm 2015, Tổng công ty đã thực hiện đầu tư thêm vốn tại 3 đơn vị với tổng giá trị 240 tỷ đồng.
Doanh thu năm 2015 của Vinaconex chỉ bằng 72,5% so với năm 2014 do hoạt động xây lắp gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Tiên

Doanh thu năm 2015 của Vinaconex chỉ bằng 72,5% so với năm 2014 do hoạt động xây lắp gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, Vinaconex đã góp vốn bổ sung tại Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang 45,32 tỷ đồng và Công ty Vinata 94,1 tỷ đồng; mua cổ phần Công ty CP Bất động sản An Thịnh 101,1 tỷ đồng để thực hiện đầu tư Dự án Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ, Đồng Đa, Hà Nội.

Mặc dù đầu tư thêm vốn tại 3 đơn vị, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty mẹ vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo Vinaconex, tổng lợi nhuận gộp từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (Công ty mẹ) là 577,096 tỷ đồng (không bao gồm chi phí hoàn nhập/trích lập dự phòng đầu tư tài chính), bằng 128,6% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, do chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính tăng 129,606 tỷ đồng so với kế hoạch nên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ. Bên cạnh đó, hoạt động xây lắp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, doanh thu năm 2015 chỉ bằng 72,5% so với thực hiện năm 2014.

Kế hoạch trong năm 2016, Vinaconex đặt mục tiêu tái cơ cấu danh mục đầu tư bất động sản nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và tạo nguồn vốn để tái đầu tư các dự án bất động sản mới có tính thanh khoản cao hơn. Vinaconex cũng sẽ tiếp tục ưu tiên tìm kiếm và phát triển các dự án mới theo thế mạnh vốn có về đầu tư bất động sản nhà ở, đầu tư dự án thủy điện hoặc mua lại doanh nghiệp dự án.