Vinaconex 25 tính tăng gấp đôi VĐL trong năm 2016, triển khai nhiều dự án mới

Tổng số tiền thu được trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ sẽ được bổ sung đầu tư vào 2 dự án Khu đô thị Thiên Ân và Khu dân cư Ngân Câu.
Vinaconex 25 tính tăng gấp đôi VĐL trong năm 2016, triển khai nhiều dự án mới

CTCP Vinaconex 25 (Vinaconex 25 – mã chứng khoán VCC) đã công bố tài liệu trình bày tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 tổ chức vào 26/3 tới đây tại Đà Nẵng.

Tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Đáng chú ý, tại ĐHCĐ lần này, HĐQT công ty sẽ đệ trình lại phương án tăng vốn điều lệ gấp đôi từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được thông qua năm 2015 nhưng chưa thực hiện. Nguyên nhân do một số dự án chưa triển khai trong năm, và việc vay vốn ngân hàng trong năm 2015 thuận lợi với lãi suất thấp.

Cụ thể, Vinaconex 25 tính chào bán 6 triệu cổ phần cho cổ động hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong quý 2/2016. Hiện tại, cổ phiếu VCC đang giao dịch quanh mức giá 19.200 đồng/cp.

Kế hoạch SXKD năm 2016

Căn cứ nhận định thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn suy thoái và đang phục hồi, HĐQT công ty đề xuất kế hoạch doanh thu năm 2016 ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với doanh thu thực hiện năm 2015; lợi nhuận sau thếu ước đạt 22,4 tỷ đồng, giảm 9% so với lợi nhuận đạt được năm 2015. Phấn đấu mức chia cổ tức 14%.

Vinaconex 25 tính tăng gấp đôi VĐL trong năm 2016, triển khai nhiều dự án mới ảnh 1

Một số chỉ tiêu SXKD của Vinaconex 25

Trong năm 2016, công ty cũng tập trung đầu tư Hạ tầng Khu đô thị số 3 Điện Nam, Điện Ngọc, Đầu tư nâng cao năng suất nhà máy bê tông Vinaconex 25 đảm bảo công suất 170.000m3/năm, di dời, đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết bị mỏ đá Vinaconex 25 để đảm bảo đủ năng lực thực hiện các kế hoạch SXKD năm 2016.

HĐQT công ty cũng đề xuất chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 22% tương ứng mức chi 13,2 tỷ đồng, chiếm 54% tổng lợi nhuận đạt được năm 2015.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình ĐHCĐ thông qua các dự án triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 gồm Dự án Khu đô thị Thiên Ân tại xã Điện Bàn, huyện Quảng Nam, với quy mô diện tịch 20ha, tổng mức đầu tue 203 tỷ đồng; Dự án Khu dân cư Ngân Câu thuộc thị xã Điện Bàn, huyện Quảng Nam có tổng diện tích 48,42ha, tổng mức đầu tư gần 591 tỷ đồng. Số tiền thu được sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ (60 tỷ đồng) sẽ bổ sung vào nguồn vốn đầu tư cho 2 dự án này.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư