Lũy kế năm 2015, Vinaconex đạt lợi nhuận sau thuế 470,15 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2014; EPS tương ứng 726 đồng. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 320,83 tỷ đồng.
Vinaconex: Lỗ từ công ty liên kết, lãi ròng năm 2015 vẫn tăng 25%

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam- Vinaconex (Mã CK: VCG) công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2015. 

Theo đó, doanh thu thuần của Vinaconex đạt 2.878,57 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 4/2014. Tốc độ tăng giá vốn hàng bán chậm hơn doanh thu đã giúp lợi nhuận gộp của Vinaconex tăng 25% lên 391,18 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính Vinaconex sụt giảm 42% còn 39,22 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh trong kỳ như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều được tiết giảm đáng kể. 

Đáng chú ý, công ty liên doanh liên kết tiếp tục lỗ 90,94 tỷ đồng trong quý 4; trong khi cùng kỳ mảng hoạt động này mang về cho Vinaconex 67 tỷ đồng lợi nhuận. 

Hiện tại, Vinaconex đang đầu tư tài chính dài hạn khoảng 1.470 tỷ đồng vào các công ty liên doanh, liên kết…. và đã trích lập dự phòng 66 tỷ đồng. 

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Vinaconex đạt lợi nhuận 118,5 tỷ đồng trong quý 4, tăng trưởng 12% so với quý 4/2014. Tuy vậy, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ là 58,69 tỷ đồng, giảm 18%. 

Lũy kế năm 2015, Vinaconex đạt lợi nhuận sau thuế 470,15 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2014; EPS tương ứng 726 đồng. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 320,83 tỷ đồng.  

Vinaconex: Lỗ từ công ty liên kết, lãi ròng năm 2015 vẫn tăng 25% ảnh 1

Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản Vinaconex đạt 21.894 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 4.117 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác chiếm 1.487 tỷ đồng. 

Giá trị hàng tồn kho giảm mạnh 1.366 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 2.787 tỷ đồng và công ty đang trích lập dự phòng 16 tỷ đồng cho hàng tồn kho. 

Theo Trí thức trẻ