Doanh thu cả năm công ty đạt 1.042 tỷ đồng, hoàn thành 96% chỉ tiêu doanh thu trong khi vẫn lỗ 195 tỷ đồng.
SMC: Tồn kho giá cao, chi phí lớn, năm 2015 ước lỗ 195 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT họp ngày 20/1/2016 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016. 

Năm 2015, doanh thu công ty đạt gần 10.042 tỷ đồng, thấp hơn gần 900 tỷ đồng so với thực hiện năm 2014 và mới chỉ hoàn thành 96% chỉ tiêu doanh thu cả năm. Sản lượng thép tiêu thụ trên 1 triệu tấn.Tuy nhiên, cả năm công ty báo lỗ đến 195 tỷ đồng. Đây là năm lỗ đầu tiên kể từ khi công ty chính thức niêm yết trên HSX (năm 2006). 

Khoản lỗ này chủ yếu do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đã báo lỗ hơn 200 tỷ đồng. Nguyên nhân cũng do giá vốn hàng bán quá cao, cao hơn cả doanh thu, cộng thêm chi phí bán hành, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính tăng mạnh nên cuối quí, SMC lỗ nặng. Giá thép trên thị trường trong năm cũng biến động giảm mạnh nên kết quả kinh doanh công ty ảnh hưởng lớn. 

Hiện tại, đến cuối quý 3/2015, tổng cộng tài sản của công ty 3.295 tỷ đồng, giảm 800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; lượng hàng tồn kho còn 683 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 

Kế hoạch năm 2016, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 10.100 tỷ đồng và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sản lượng thép tiêu thụ ước đạt 1 triệu tấn. 

Theo Trí thức trẻ