VCB (Chi nhánh Gia Lai) ủy quyền đấu giá sử dụng đất tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên thông báo bán đấu giá do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai ủy quyền ngày 11/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên. Địa chỉ: 41B Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269.3603456

2. Tài sản đấu giá: Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 693290 được Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 05/7/2004 như sau: Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên A theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 60301110407 được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 25/05/2004 cụ thể như sau: Tài sản 3: Toàn bộ tài sản công trình trên đất gồm: Nhà làm việc; Nhà bảo vệ; Nhà xưởng, Sân bê tông nhựa; Cổng, hàng rào thoáng; Sân bê tông; Hàng rào xây gạch; Sân lát gạch bát tràng và toàn bộ tài sản khác gắn của bên A theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 646222358400128 được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 10/02/2009.

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. Địa chỉ: Số 33 Quang Trung, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

4. Giá khởi điểm: 10,826,068,511 đồng; Tiền đặt trước: 1,082,000,000 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:15:00 29/05/2024 đến 16:00 07/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 07:00 06/06/2024 đến 17:00 10/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 10h00 ngày 11/06/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên: Số 41b Tăng Bạt Hổ, phường Yễn Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. - Cách thức tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ hợp lệ tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên – Số 41b Tăng Bạt Hổ, phường Yễn Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. - Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên - 41b Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chuyên đề