(BĐT) - Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, trong quý IV/2017 sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bến xe khách kết hợp trạm dừng nghỉ phía Nam thành phố Tuyên Quang. 

Đây là dự án PPP với tổng vốn đầu tư gần 67 tỷ đồng (trong đó sơ bộ chi phí thực hiện Dự án tối thiểu gần 61 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 2 năm, loại hợp đồng là BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh).

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án của UBND tỉnh Tuyên Quang, địa điểm xây dựng Dự án là tại thôn Tân Thành, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang (bên trái tuyến Quốc lộ 2 Hà Nội - Tuyên Quang), lý trình Km126+500 - Km126+690. Quy mô xây dựng Dự án là xây dựng Bến xe khách kết hợp trạm dừng nghỉ phía Nam thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chuẩn bến xe loại II, nguồn vốn thực hiện Dự án là vốn của nhà đầu tư.