Trích lập quỹ bình ổn, giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu

Mặc dù giá xăng dầu thế giới tăng trong lần điều chỉnh kỳ này nhưng giá xăng dầu trong nước vẫn được giữ ổn định.
Giá xăng tăng
Giá xăng tăng

Theo đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành lần này tăng so với kỳ điều hành trước. Cụ thể là tăng 1,813 USD/thùng với xăng RON 92; tăng 2,628 USD/thùng với dầu diesel 0.05S và tăng 2,342 USD/thùng với dầu hỏa; tăng 1,196 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S.

Tuy nhiên, Liên Bộ Tài chính Công Thương cho rằng để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, nên giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng dầu, cụ thể:

- Xăng khoáng: 370 đồng/lít

- Xăng E5: 363 đồng/lít

- Dầu diesel: 983 đồng/lít (tăng thêm 444 đồng/lít)

- Dầu hỏa: 995 đồng/lít (tăng thêm 406 đồng/lít)

- Dầu mazut các loại: 69 đồng/kg (tăng thêm 34 đồng)

Như vậy, sau khi trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu thì vẫn giữ ổn định giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu không cao hơn:

Giá xăng Ron 92 không cao hơn 13.752 đồng/lít

Xăng E5 không cao hơn 13.321 đồng/lít

Dầu Diesel không cao hơn 9.580 đồng/lít

Dầu hỏa không cao hơn 8.905 đồng/lít

Dầu mazut không cao hơn 7.225 đồng/kg.

Thời gian trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu dược áp dụng từ 15 giờ ngày 4/3/2016. 

Chuyên đề