TP.HCM: Tăng thu gần 2.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - 8 tháng năm 2022, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TP.HCM đã phát hiện nhiều vi phạm thuế, với số tiền xử lý thuế lên đến 10.979 tỷ đồng, gồm: 1.942 tỷ đồng số thuế tăng thu, 396 tỷ đồng giảm khấu trừ và 8.641 tỷ đồng giảm lỗ.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, đơn vị đã thực hiện rà soát, kiểm tra 90.503 hồ sơ kê khai thuế tại cơ quan thuế, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung và ấn định 42 tỷ đồng thuế, tăng 98%; giảm lỗ 225 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên 2 tỷ đồng.

Song song với rà soát kiểm tra hồ sơ khai thuế, Cục Thuế TPHCM cũng thực hiện kiểm tra 8.599 lượt doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 1.335 tỷ đồng, tăng 10%; giảm khấu trừ thuế GTGT 319 tỷ đồng; giảm lỗ 6.208 tỷ đồng; từ chối hoàn thuế 43 tỷ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước 761 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng số thuế kê khai bổ sung và số thuế truy thu, phạt, truy hoàn qua công tác kiểm tra 8 tháng đầu năm 2022 là 1.377 tỷ đồng, tăng 11%; giảm khấu trừ thuế GTGT 321 tỷ đồng; giảm lỗ 6.433 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, trong 8 tháng năm 2022, Cục Thuế TP.HCM đã tiến hành thanh tra tại 375 doanh nghiệp. Số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 606 tỷ đồng, tăng 30%; giảm khấu trừ thuế GTGT 77 tỷ đồng; giảm lỗ 2.433 tỷ đồng; đã nộp ngân sách nhà nước 242 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư