TP.HCM: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng đầu năm 2023 tăng 7,8%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2023 ước đạt 90.520 tỷ đồng, giảm 5,7% so với tháng trước; trong đó, doanh thu bán lẻ tăng 4,6%, dịch vụ lưu trú ăn uống giảm 2,1%, dịch vụ du lịch lữ hành giảm 4,8%, dịch vụ khác giảm 24%.

So với cùng kỳ năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2023 tăng 5,7%. Cụ thể, doanh thu bán lẻ tăng 7,8%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 61%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 98,7%, dịch vụ khác giảm 9,9%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 56.887 tỷ đồng, chiếm 62,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ và tăng 4,6% so với tháng 12/2022.

Các nhóm hàng hóa có tỷ trọng lớn và tăng trưởng mạnh đứng đầu là lương thực - thực phẩm. Theo đó, nhóm này chiếm tỷ trọng 19,1% và tăng 5,6%. Kế tiếp là nhóm hàng đồ dùng thiết bị gia đình, chiếm tỷ trọng 12,5% và tăng 6,4%. Xe cộ và phương tiện đi lại (gồm cả dịch vụ sữa chữa) chiếm tỷ trọng 16,2% và tăng 4,7%. Xăng dầu và nhiên liệu khác chiếm tỷ trọng 11,7% và tăng 2,3%; hàng may mặc chiếm 8,6% và tăng 6,8%...

So với cùng kỳ năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng đầu năm 2023 tăng 7,8%. Trong đó có ba nhóm hàng tăng cao nhất là nhóm hàng lương thực tăng 12,3%; thực phẩm tăng 12,4%; ô tô và phương tiện đi lại khác tăng 12,9%.

Về dịch vụ, doanh thu dịch vụ lữ hành tháng 1/2023 ước đạt 802 tỷ đồng, giảm 4,8% so với tháng trước và tăng 98,7% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác trong tháng ước đạt 24.765 tỷ đồng giảm 24% so với tháng trước. Riêng ngành kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 59,4% và giảm 25,6%. Nếu so sánh cùng kỳ thì doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác giảm 9,9%, trong đó ngành kinh doanh bất động sản giảm 14,6%.

Chuyên đề