Tín dụng TP.HCM tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP tháng 1 tăng 0,5% so với cuối năm 2015 và tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tín dụng TP.HCM tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND tăng cao hơn dư nợ cho vay ngoại tệ và cho vay sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp chiếm 80% tổng dư nợ. Tổng huy động vốn của các TCTD tăng 0,6% so với cuối năm 2015 và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Huy động VND có tốc độ tăng cao hơn huy động ngoại tệ gần gấp đôi và tiền gửi tiết kiệm từ dân cư tăng cao chiếm trên 50% tổng nguồn vốn huy động.

Hệ số sử dụng vốn của các TCTD đạt 78,7%, các TCTD đáp ứng tốt nhu cầu cho nền kinh tế.

Chuyên đề