Tiền Giang đấu giá quyền sử dụng đất công tại TP. Mỹ Tho

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc tế đang bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 89, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4. TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là trụ sở cũ của Công ty Cấp nước sinh hoạt nông thôn và Chi cục Phát triển nông thôn.

Quyền sử dụng đất gắn với thửa đất số 89 Nam Kỳ Khởi nghĩa có tổng diện tích 1.614,7 m2. Khu đất có vị trí tiếp giáp các trục đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Yersin… Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ (tài chính, tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông). Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm.

Giá khởi điểm là 123,996 tỷ đồng; trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là 116,48 tỷ đồng, giá trị công trình xây dựng trên đất là 7,5 tỷ đồng. Giá khởi điểm đấu giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ về đất, các khoản phí, lệ phí khác.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán tới ngày 5/8/2022. Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá sẽ được tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ. Thời gian tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ vào ngày 5/8/2022; thời gian thông báo kết quả tổ chức kinh tế đủ điều kiện tham gia đấu giá là ngày 6/8/2022.

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; có đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án là dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng hoặc bưu chính viễn thông; có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 8/8/2022.

Chuyên đề