Thông báo mời xử lý, tiêu thụ tro bay cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời xử lý, tiêu thụ tro bay cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Địa chỉ: Ấp Mù U, xã DânThành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943.923.222; Fax: 02943.923.243 - Email: vanthu@tpcduyenhai.com.vn.

Bộ phận hỗ trợ hồ sơ:

- Ông Huỳnh Tấn Xuyên - Trưởng Phòng ATMT - ĐT: 0909.161.188;

- Ông Đồng Thanh Bình - Phó Phòng KHVT - ĐT: 0976.831.213.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bà Dương Nhựt Hà - Chuyên viên Phòng ATMT - ĐT:0947.188.090

Thời điểm phát hành: 03/8/2022 tại Phòng ATMT/ P. KHVT.

Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 03/9/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư