Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Ban Quản trị Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake (BQT) mời các nhà thầu tham gia chào thầu các gói thầu:
Thông báo mời thầu

- Gói thầu ĐHTG.08.2022: Bảo trì hệ thống điều hòa không khí hành lang và hệ thống thông gió.

- Gói thầu TM.08.2022: Bảo trì định kỳ 34 thang máy Hitachi Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake giai đoạn 2022 - 2023.

Nội dung cụ thể như sau:

Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn.

Nhóm dự án, cấp công trình: Nhóm A, công trình cấp 1.

Nguồn vốn: Quỹ bảo trì của chung cư.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, một túi hồ sơ.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Giá gói thầu:

- Giá gói thầu ĐHTG.08.2022: Bảo trì hệ thống điều hòa không khí hành lang và hệ thống thông gió: 560.000.000 VND. Đã bao gồm VAT (bằng chữ: Năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Giá gói thầu TM.08.2022: Bảo trì định kỳ 34 thang máy Hitachi Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake giai đoạn 2022 - 2023: 1.166.966.000 VND. Đã bao gồm VAT (bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Thời gian phát hành, giá bán 1 bộ HSMT:

- Gói thầu ĐHTG.08.2022: Bảo trì hệ thống điều hòa không khí hành lang và hệ thống thông gió:

+ Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00, ngày 27/8/2022 đến 14 giờ 00, ngày 08/9/2022.

+ Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VND (một triệu đồng chẵn).

- Gói thầu TM.08.2022: Bảo trì định kỳ 34 thang máy Hitachi Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake giai đoạn 2022 - 2023:

+ Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00, ngày 27/8/2022 đến 16 giờ 00, ngày 08/9/2022.

+ Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VND (hai triệu đồng chẵn).

Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng - Ban Quản trị Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake. Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà S3, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hình thức bảo đảm tham gia dự thầu: Bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

Thời điểm đóng thầu, mở thầu:

- Gói thầu ĐHTG.08.2022: Bảo trì hệ thống điều hòa không khí hành lang và hệ thống thông gió:

+ Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00, ngày 08/9/2022.

+ Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 15, ngày 08/9/2022.

- Gói thầu TM.08.2022: Bảo trì định kỳ 34 thang máy Hitachi Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake giai đoạn 2022 - 2023:

+ Thời điểm đóng thầu: Lúc 16 giờ 00, ngày 08/9/2022.

+ Thời điểm mở thầu: Lúc 16 giờ 15, ngày 08/9/2022.

Hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu phải được gửi đến địa chỉ Văn phòng - Ban Quản trị Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake. Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà S3, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ban Quản trị mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Bà Vũ Thị Luyên - Thành viên BQT. Điện thoại: 0978.413.771.

(thông báo cũng được đăng trên Hệ thống đấu thầu quốc gia do Bộ KH và ĐT quản lý).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư