Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 15.156 tỷ đồng

(BĐT) - Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 20.454 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 121.144 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; qua điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ 4.885 vụ.
Thanh tra tài chính đã kiến nghị giảm lỗ 7.941 tỷ đồng. Ảnh: Internet
Thanh tra tài chính đã kiến nghị giảm lỗ 7.941 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Qua đó, kiến nghị xử lý về tài chính 15.156 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5.656 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.941 tỷ đồng; kiến nghị khác 1.559 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.126 tỷ đồng. Số tiền các đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước là 2.901 tỷ đồng.

Trong tháng 5, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 7.366 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 42.287 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; kiến nghị xử lý tài chính 3.106 tỷ đồng.

Trong đó, phát hiện và kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 984,6 tỷ đồng, kiến nghị khác 2.121 tỷ đồng. Cũng trong tháng 5, Thanh tra Bộ Tài chính đã xử phạt vi phạm hành chính 271,5 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư