#giảm lỗ
Thanh tra tài chính đã kiến nghị giảm lỗ 7.941 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 15.156 tỷ đồng

(BĐT) - Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 20.454 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 121.144 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; qua điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ 4.885 vụ.

Kết nối đầu tư