#thu hồi ngân sách
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thanh tra GTVT xử phạt, thu hồi ngân sách gần 2.000 tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thanh tra Bộ đã thực hiện 229 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính chuyên ngành. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu thu hồi trên 71,5 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm.
Thanh tra tài chính đã kiến nghị giảm lỗ 7.941 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 15.156 tỷ đồng

(BĐT) - Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 20.454 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 121.144 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; qua điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ 4.885 vụ.

Kết nối đầu tư