Thanh Hóa: Đấu giá quyền sử dụng 161 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Nhưng huyện Đông Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 1/7, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Thanh Hóa và UBND huyện Đông Sơn sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 161 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Nhưng - Khu D, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, 161 lô đấu giá có tổng diện tích là 27.002,31 m2. Khu đất đấu giá đã đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khu đất đấu giá có mục đích sử dụng đất ở, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và có thời hạn sử dụng lâu dài.

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 90,5 - 452,5 m2/lô đất. Giá khởi điểm từ 570 triệu đồng đến hơn 3,366 tỷ đồng/lô đất. Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá hơn 180,877 tỷ đồng. Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hồ sơ đấu giá được bán và nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 14/6/2024 đến 16h30 phút ngày 28/6/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Thanh Hóa và UBND thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 1/7/2024 tại Trung tâm Hội nghị huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên đề