(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (mã chứng khoán: TEG).

Theo đó, đã có 79 phiếu tham gia đấu giá hợp lệ, với tổng khối lượng chứng khoán đăng ký mua là 14,989 triệu cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 2 triệu cổ phần và thấp nhất là 100 cổ phần. Giá đặt mua cổ phần TEG cao nhất và thấp nhất lần lượt là 12.000 đồng/CP và 10.000 đồng/CP.

Kết quả là có 77 nhà đầu tư trúng thầu gồm 1 nhà đầu tư tổ chức và 76 nhà đầu tư cá nhân, với tổng số cổ phần bán được là 10 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ thành công đạt 100%.

Với giá đấu thành công bình quân là 10.678 đồng/CP, tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 106,78 tỷ đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 25/9/2021 đến ngày 4/10/2021; thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 27/9/2021 đến ngày 30/9/2021.